POTRUBÍ KG / HT V této kategorii nejsou žádne produkty

 • Podkategorie:
 • Trubky KG

  KGEM hladká trubka s hrdlem dodávána ve stavebních délkách 500, 1000, 2000, 3000, 5000 mm.

  Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s naformovaným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem. Pokud budou trubky správně namontovány zaručují dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce minimálně 5 metrů, a tím i jistotu kanalizačního systému z hlediska ekologie. Kruhová tuhost trubek, měřená dle ČSN EN ISO 9969, je  4 kN/m2 (SDR 41) , tuhost tvarovek je dle ČSN EN ISO 13 967 již pro SDR 41 přes 12 kN/m2 . Proto se pro trubky SN 4 i SN8 dodávají tytéž tvarovky (ČSN EN 1401/3). 

  Systém SN 4 je určen pro nejběžnější použití, při malém zatížení.  Pokládka kanalizačních trubek se řídí ČSN EN 1610, pro účinnou vrstvu, tj. pro uložení trubky se na obsyp a zásyp do 15 cm nad trubkou musí použít hutnitelná nesoudržná neostrozrnná zemina.

  Krytí a hutnění (výška krytí v metrech)

  Nepojezdové SN4 - min. 0,8m - max. 4m    

  Pojezdové(běžný provoz) SN4 - min. 1m - max. 3,5m

 • Trubky HTEM

  Odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov (oblast použití B) se zvýšenou odolnosti na tepelné a chemické zatížení.

  Systém lze propojit s běžně používanými typy kanalizačních potrubí.Odpadní systém vyniká dlouhou životností (téměř 100 let), což u mnohých staveb předčí jejich vlastní životnost (panelové zástavby, výrobní objekty).

  Tento systém je velmi univerzální a je ho možno opět rozebrat, popřípadě 100% recyklovat bez zatížení životního prostředí.

  Snadná montáž prováděná spojováním hladkých konců a hrdel s těsnícím kroužkem zaručuje rychlou montáž bez nároků na vysokou řemeslnou odbornost.

 • Drenážní trubky
 • Chráničky kabelů