Výrobci

EXTRASKLOBIT PE Zvětšit obrázek

Asfaltový pás Extrasklobit PE G200 S40 10m2

Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. 

More details

8594031940111

New product

909 Kč s DPH

Popis:

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy s velkou pevností.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a  spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách.      
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm.

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními  plnivy v celkové tloušťce min.1 mm
Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné tkaniny 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min.1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie nebo jemnozrnný minerální posyp

Rozměr1 x 10 m
Balení10 m2
VložkaSkelná tkanina 200g/m2
Horní povrchJemnozrnný separační posyp
Spodní povrchSeparační spalná fólie
Tloušťka pásu4 mm
Hmotnost56 kg/role

technický list: v příloze (ke stažení)