UNIRITMO - Univerzální lepící a armovací malta, 25kg Zvětšit obrázek

UNIRITMO - Univerzální lepící a armovací malta, 25kg

Univerzální lepící a armovací malta pro zhotovení a sanaci zateplovacích systémů.

More details

Knauf

8590000000000

New product

Univerzální lepící a armovací malta pro zhotovení a sanaci zateplovacích systémů (ETICS) Marmorit Energie a Energie Plus z polystyrénových fasádních desek a minerálních tepelně izolačních desek s podélným i kolmým vláknem i tepelně izolačních systémů s dřevovláknitými deskami typu Steico na difuzně otevřených fasádách. Určená také k provádění systémů ETICS na výškových objektech s požárními bariérami dle ČSN 73 0810.

Vlastnosti

  • složena z anoraganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad
  • ručně i strojně zpracovatelná

Technické údaje

  • zrnitost 0-6 mm
  • spotřeba záměsové vody cca 6 litrů/pytel, spotřeba suché směsi cca 1,3 kg/m2/mm stěrky
  • doporučená minimální vrstva 3 mm
  • doba zpracovatelnosti 3 hodiny
  • doba zrání 1 mm/ 1 den (minimálně 7 dní)