Výrobci

Asfaltový pás Guttabit Glass 35 Zvětšit obrázek

Asfaltový pás Guttabit Glass 35 10m2

Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože s oboustrannou povrchovou úpravou. Horní vrsva je tvořena minerálním jemnozrným posypem. Spodní strana je tvořena PE fólií. Asfaltový pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, stékající vodě i proti tlakové vodě

More details

Gutta

1731718

New product

Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo tří vrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. 

Tento asfaltový pás je také určen pro doplňkové hydroizolace v konstrukcích budov, např. jako podklad pod šindele a klempířské výrobky, jako separační vrstva a pojistné izolace šikmých střech s prodlouženou živostností. Při skladování musí být role chráněny před přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy  a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit u pásů deformaci.

  • Odolný k mechanickému poškození
  • Podzemní části budov
  • Proti zemní vlhkosti 
  • Nízká propustnost pro vodní páry
  • Snadné provedení oprav při poškození
Asfaltový pás Guttabit Glass 35  
délka10 m
šířka1 m
tloušťka pásu3,5 mm
hmotnost jedné role49 kg
počet rolí na paletě20 ks
typ asfaltového hydroizolačního pásuseparační vrstva, provizorní krytina
typ asfaltové směsioxidovaný asfalt
tahová síla, podélně1400 N +/- 400 N / 5 cm
typ nosné vložkyskleněná rohož 200 g/m2
způsob montáženatavení pomocí plamene, hořáku
pás lze zpracovávat od teploty+5 °C
barvačerná