Výrobci

Polystyren podlahový EPS 100 - 120 mm Zvětšit obrázek

Polystyren podlahový EPS 100 - 30 mm

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 100 je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením. EPS 70 je možno použít jako  podkladovou vrstvu plochých střech s malým zatížením.

Součinitel tepelné vodivosti "?" = 0,037 W/m.K

More details

BACHL

New product

Tepelně izolační vlastnosti
Pěnový polystyren EPS se výborně izoluje, což je dáno jeho buněčnou strukturou tvořenou mnoha uzavřenými buňkami tvaru mnohostěnu vyplněnými vzduchem. Vysoká pevnost v tlaku a tahu.Pěnový polystyren EPS běžně vykazuje pevnosti v tlaku při 2% deformaci 2000 kg/m3.

Minimální hmotnost 
Pěnový polystyren EPS při svých vlastnostech má nízkou objemovou hmotnost, kde se jeho použitím snižují náklady na manipulaci a dopravu, zatížení konstrukce.

Nízká nasákavost
Pěnový polystyren není rozpustný ve vodě, ani nenabobtnává a uzavřené buňky nepohlcují téměř žádnou vodu. Toto významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Maximální objemová nasákavost u běžného polystyrenu je 4%.

Odolnost proti stárnutí
Mnohostranné a dlouhodobé použití pěnového polystyrenu EPS prokázalo, že při správné aplikaci nemění svoje vlastnoti.

Biologické vlastnosti
Pěnový polystyren EPS nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví ani netrouchniví, neškodí mu ani půdní bakterie.

Chemická odolnost
Pěnový polystyren EPS neodolává organickým rozpouštědlům. Jinak ho lze kombinovat se všemi běžnými stavebními materiály.

Tepelná odolnost
Pěnový polystyren EPS trvale odolává teplotám od -50 °C do 80 °C, což odpovídá všem nárokům běžných konstrukcí.

Zdravotní nezávadnost
Pěnový polystyren EPS je materiál, na který nemusí být vydáván bezpečnostní list, protože při výrobě ani užití nevytváří zdravotní riziko. Nejsou při jeho aplikaci vyžadovány žádné ochranné pomůcky při práci v uzavřených prostorách.