Příměs stavebních směsí S2802A BigMat 1l

Přísada S2802A je kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru.

60,00 Kč

(60,00 Kč ks)

S DPH
Počet (ks)
Běžně skladem

Odpařením vody z tenké vrstvy se vytvoří souvislý hladký, slitý, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě, který v organických rozpouštědlech bobtná.

Vlastnosti

 • Mísitelná s vodou v každém poměru
 • Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
 • Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a otěruvzdornost
 • Paropropustnost při použití jako penetrační nátěr a v odpovídajícím ředění
 • Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí
 • Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření

Použití

 • Pro vápenné, cementové, nastavované malty a polymerbetony
 • Penetrační nátěry pod fasádní nátěrové hmoty (nutné ředění), přísada do cementem pojených hmot
 • Jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty, tmely S-T1, S-T5
 • Penetrační nátěry anhydritových podkladů
 • Pro přípravu stěrkových nebo nástřikových omítek, pro trvale vlhká a alkalická prostředí
 • Penetrační nátěry anhydritových podkladů před použitím akrylátů, polyesterů a dalších syntetických pryskyřic v lepidlech, tmelech a nátěrech

Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru 1:3 až 1:25 s vodou.

21435073